MODELLER

Företaget använder sig ibland av egenhändigt uppbyggda modeller, bl a dessa

* Resvinsten
där resornas miljöpåverkan kan uppskattas

* Ekologiskt fotavtryck
om utsläppen är kända kan man räkna ut hur stor yta man tar i anspråk för produktion och utsläpp

Dessa modeller har tagits fram med hjälp av:
Björn och Tomas Wallentinus, e-post se nedan.

sonia.wallentinus@conec.se| hans-georg.wallentinus@conec.se | bjorn.wallentinus@conec.se | tomas.wallentinus@conec.se