Hur vi väljer att resa har mycket stor betydelse för miljöeffekterna. Om du själv vill se vad dina resor innebär i miljösynpunkt kan du här nedan jämföra två olika transportslags miljöpåverkan.

Programmet kan bara köras i Explorer

Antal personer:
Antal km:
Resslag:
Jämförstransportslag: