KURSER

Vi har lång erfarenhet av utbildning inom miljöområdet både inom universitetsvärlden och anpassad kompetensutveckling för företag. Vår har också en god överblick över och goda kontakter inom miljöområdet och kan därför skräddarsy kurser för just er. Om grupperna är små kan vi börja eller starta på vårt ställe, Sjöbacken.

Några förslag på kurser:

* Allmän miljökunskap
* Vatten och miljöproblem
* Naturvandring
* Med känsla för grönt
* M
ed naturen som inspirationskälla

Utbildningsfilosfofi

Kurserna förlägger vi helst till platser som både erbjuder god undervisningsmiljö och naturmiljö. Vistelse i naturen kan motverka utbrändhet, så därför kombineras nytta och nöje. Kurserna kan även kombineras med andra aktiviteter, t ex båtturer, folkmusik, osv. Vi kan även erbjuda aktivitetsdagar med guidning i naturen.

Under våra kurser är målet en högkvalitativ utbildning, vilket uppnås genom att:
* arbetet bedrivs i små grupper
* välutbildade föreläsare anlitas
* vi anpassar kursen till era behov
* vi varvar teoretiska och praktiska moment

Ring, faxa eller e-posta till oss för att diskutera utformningen av kurser eller aktivitetsdagar mer i detalj.

sonia.wallentinus@conec.se| hans-georg.wallentinus@conec.se | bjorn.wallentinus@conec.se | tomas.wallentinus@conec.se