CONECs lilla hjälpreda för att värdera miljöeffekter

Sidan är utvecklad av Sonia Eriksson och Björn Wallentinus.
Updaterad 2005-02-01

Här nedan finns en liten beräkningsmodell som underlättar uppskattningen av vilken betydelse olika utsläpp har. Här försöker vi uppskatta det ekologiska fotavtrycket. Hur stor yta behövs t ex för att producera din mat, energi eller rent vatten? Eller hur stor yta behövs för att ta hand om dina utsläpp utan att jordens bärkraft förbrukas?Programmet kan bara köras i Explorer. Pröva själv här nedan!. Om du vill veta mer om beräkningar kan du läsa på denna sida

Från vatten- och elräkningen kan du hitta siffror på din förbrukning.